מא' ועד ת': כל מה שמתגרשים צריכים לדעת בנושא מזונות ילדים

מזונות הם תשלום חודשי אותו מחויב אדם לשלם לבני משפחתו. קיימים כמה סוגי מזונות, כשהנפוצים ביותר הם מזונות אישה אותו מחויב הבעל לשלם לאשתו כדי להבטיח לה רמת חיים סבירה ומזונות ילדים אותם מחויבים ההורים לשלם לילדיהם על מנת להבטיח את רמת חייהם. בכתבה הבאה נבחן את הנושא מקרוב, נבין איך מחשבים את דמי המזונות איך הם נקבעים ועוד.

עורך דין גירושין בקריות

מא' ועד ת': כל מה שמתגרשים צריכים לדעת בנושא מזונות ילדים

באופן כללי – על פי המשפט העברי, אב חייב לדאוג לרווחתם הכלכלית של ילדיו עד להיותם בני 18. החובה כוללת תשלום בגין כל צרכיהם כגון דיור, חינוך, מזון, בריאות, ביגוד וכו'. החובה היא ללא קשר למצבו הכלכלי של האב, ככל שזה נוגע לצרכיהם ההכרחיים של הילדים. תשלום בגין מותרות יתבצע רק אם עומדת לו אפשרות כלכלית. האם חייבת במזונות על פי דין צדקה, כלומר, בהתאם למצבה הכלכלי. גם כאשר ההורים אינם נשואים והאב אינו מתגורר עם ילדיו הוא יהיה חייב במזונות, אפילו אם הוא לא מתראה עמם או אינו מכיר בהם.

כיצד מחשבים דמי מזונות ילדים?

התשלום מחושב על פי גיל הילדים:
עד גיל 6 : על פי דין תורה לאב יש חבות מזונות מוחלטת – מדובר בחיוב שאינו תלוי ביכולת הכלכלית של האב, אלא רק בצרכי הילד.
בין הגילאים 6-15 : על פי פסיקת העליון מ2017, האב והאם מחויבים לחלוק בכלל הוצאות הילדים, כך גם בכל הנוגע לצרכים הנובעים מדין צדקה (טיולים, חוגים, מתנות, בילויים וכד') חובת התשלום תחול על שני ההורים באופן שווה.
מגיל 15 – 18 : כל התשלומים שמגיעים לילדי נחשבים מדין צדקה –ההורים נושאים בנטל באופן שווה (בהתאם להכנסותיהם).
בתקופת השירות הצבאי – ביהמ"ש יכול לפסוק מזונות ילדים גם מעבר לגיל 18 – בד"כ דמי המזונות שיפסקו יהיו בגובה שליש מהסכום שהיה נהוג לשלם עד גיל 18.

מוזמנים לדבר איתי. אני זמין בכל שעה, 24 שעות ביממה.

*לחיצה על המספר תחייג אלי:

או

שתכתבו את מספר הטלפון שלכם בטופס, ואני אתקשר אליכם בחזרה:

איך נקבעת חלוקת מזונות ילדים בין ההורים?

חבות מזונות ילדים נחלקת היום ל- 2 תקופות. דמי מזונות עד גיל 6, בהם האב חייב במלואם ומגיל 6 ומעלה בהתאם להלכה של בית המשפט העליון. ההלכה קובעת כי חישוב דמי מזונות ילדים יעשה על פי היחס של ההכנסה הפנויה של כל אחד מההורים מול היחס של זמני השהות של הילדים בכל אחד מהבתים. כאשר בבדיקת גובה ההכנסה הפנויה כוללים הכנסה מכל המקורות כולל הכנסות משכר דירה, קצבה וכד', בקיזוז עלות מדור (משכנתא או שכירות).

בית המשפט בודק את יחס ההכנסות כך: הכנסה פנויה פחות הוצאות עבור שכר דירה ראוי ופחות סכום מינימלי של 2,000 ₪ להורה עבור הוצאות אישיות. הסכום הנותר מייצג את הכנסת כל אחד מההורים.

בית המשפט ער לעובדה שיותר ויותר אבות מבקשים להלין את ילדיהם בבתיהם ובניסיון להגיע לשוויון נקבעה נוסחה הבודקת את יחס ההכנסה הפנויה ויחס הסדרי הלינה אצל כל אחד מההורים. בית המשפט הדגיש כי לבית המשפט סמכות לקבוע כל הסדר שיראה לו בנסיבות של כל מקרה ומקרה.

מזונות זמניים?

מזונות זמניים, כשמם כן הם – תשלום זמני שנקבע עד לסיום ההליך ומתן החלטה למזונות קבועים. לאור העומס בבתי המשפט ובתי הדין הרבניים, לעיתים הדיון במזונות יתארך וייקח זמן רב (שנה ואף יותר) עד לקבלת פסק דין למזונות קבועים.

המזונות הזמניים מהווים סעד זמני, סעד ביניים, משום שגם בתקופה שבין פרידת ההורים לפסק הדין הסופי יש לזון את הילדים, כלומר יש לקבוע איך יחולקו הוצאות כלכלת הילדים בין שני ההורים. אני יכול להעיד שבתור עורך דין גירושין קריות אני פוגש את המקרים האלה בכל חודש כמעט.

כתבה מרתקת שפרסמתי ברשת 13 לגבי יישוב סכסוך >>>

החוק מאפשר להגיש בקשה למזונות זמניים עוד בטרם הדיון בתביעה העיקרית, ואף לפני או במהלך פגישות המהו"ת במידה ולא הוסכם במהלכן על סכום כלשהו למזונות (פגישות חובה ביחידת הסיוע שליד בתי המשפט שמטרתן לאפשר לבני הזוג להגיע להסכמות ביניהם ולא להיזקק לדיון משפטי כלל) וזאת בכדי למנוע מצב בו ילדים קטינים יישארו ללא מזונותיהם, ויתכן ויגיעו למצב קשה ואף לכדי חרפת רעב.
בשקלו את עניין הסעד הזמני אמור בית המשפט להתחשב באיזון שבין האינטרס של התובע לקבל סעד זמני מידי לבין הפגיעה האפשרית בנתבע.

לקריאה נוספת: כמה באמת עולה להתגרש?

הסכם מזונות ילדים:

הסכם מזונות הינו הסכם בין בני זוג בו נקבע גובה המזונות. לעיתים, לא קיימים בין בני הזוג חילוקי דעות בנוגע לגובה המזונות שיצטרך אותו צד שלא קיבל משמורת על ילדיו לשלם לצד השני, ועל כן יכולים השניים לחתום על הסכם מזונות.

בעת כריתת הסכם מזונות יכולים ההורים להתעלם מהוראות הדין שצוינו לעיל הקשורים לתשלום המזונות, ואף לקבוע הסדר אחר ובלבד שבהסכמותיהם לא יפגעו ההורים בזכויות הילדים למזונות. בכל מקרה של הסכם מזונות הנחתם על ידי ההורים, הסכם זה אינו מחייב כלפי הילדים, וזכותם לתבוע מזונות בבית המשפט ממי שמגיע להם.

חשוב לציין כי בכל מקרה, על הסכם המזונות להיות מוגש לבית המשפט לענייני משפחה ו/או לבית הדין הרבני על מנת להקנות לו תוקף של פסק דין, לאחר חתימתם של הצדדים על ההסכם. בית המשפט יאשר הסכם מזונות וייתן לו תוקף של פסק דין רק לאחר שבחן את הוראות ההסכם ואת הסכמות הצדדים בעניין.

המזונות נפסקו - האם יש דרך לשנות את זה?

על מנת לשנות מזונות ילדים שנקבעו בהסכם גירושין, יש להגיש תביעה להגדלת מזונות. אין מניעה לחזור ולדון בעניין המזונות כשיש שינוי נסיבות והמשך קיומו של פסק הדין או ההסכם עלול להפוך לבלתי צודק. אך, יש צורך קודם כל להראות שינוי נסיבות מהותי יחסית ליום חתימת ההסכם.

כאשר פסיקת המזונות באה בהסכם גירושין, בית המשפט יזדקק למבחן כולל של כל הנקודות שעליהן הוסכם בהסכם הגירושין, מאחר ויש לבחון את ההסכם כשלימות אחת.

בעבר, הייתה ההלכה בבית המשפט, כי מאחר והילדים לא היו צד להסכם ולא נבחנו צרכיהם, אזי יכולים הם להגיש תביעה עצמאית חדשה למזונות קטינים, בהתעלם מההסכם, ואף בלי להוכיח שינוי נסיבות.

במחיר הוגן. הוגן מאוד!

מחפשים נותן שירות בענייני משפחה? הקליקו: